◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Цїсар затвердив вибір властителя більшої посїлости д-pa Ив. Болов Антоновича на презеса а д-ра Едв. Крижановского на заступника презеса ради повітової в Бучачи.
Процес о зраду державну против академика Тадея Сосняка — о чім в своїм часї була звістка в нашій часописи, — відложено на неозначений час. Сосняка, 18-лїтного хлопця, видержали сїм місяцїв в слїдчій вязници а випустили несподївано вчера, в дни, в котрім мала відбути ся розправа перед краєвим судом карним у Львові.
Огнї. В Верещици коло Янова згоріли дня 24 н. ст. серпня в білий день на приходстві стайня, вартости 1000 зр., убезпечена в товаристві асекураційнім на 600 зр. Причина огню незвістна. Місцевий парох о. Кебузиньскій потерпів при тім шкоди на 800 зр., бо згоріло кільканацять возів сїна і соломи, а також господарскі знаряди. — В пятницю дня 28 н. ст. серпня навістив огонь село Иванє в повітї залїщицкім і за повтора години знищив до тла пять загород селяньских з будинками господарскими і з нагромадженим в них всяким добутком. Бідні погорілцї потерпіли величезні шкоди. Люде при огни так були перестрашені, що забули о дїтях, котрі були в хатї і лиш п. Ив. Соколовскому треба подякувати, що кинув ся до горючої хати і виратував дитину.
Обманьства митовi на Буковинї. Замотаних в справу обманьств митових на Буковинї посесорів маєтку Чирише в повітї сторожинецкім, Шльосберґа і Штайна, властителїв фабрик дріжджей і горалень, засуджено на кару 340.000 зр. і цїлий их маєток заарештовано.
Цїсарскі стіпендії. З початком року шкільного 1891/92 опорожнена в гірничій академії в Пшібрамі одна з двох цїсарских стіпендій 300 зр. річно в золотї. Просячій о сю стіпендію має внести власноручно написане поданє до Є. В. цїсаря і заосмотрити метрикою, свідоцтвом убожества а єсли просячій єсть сиротою свідоцтвом власти опікуньчої о маєткових відносинах єго, свідоцтвом зрілости і свідоцтвом зложеного испиту на одній з шкіл фахових. Першенство мають ті, котрі розпочинають студії в згаданій академії, особливо-же ті, котрі окінчили з добрим успіхом видїл правничій. В поданю треба вимінити, чи просячій має вже яку стіпендію. Речинець до вношеня подань назначений на 15 н. ст. жовтня. Поданя треба вносити до дирекції Найвисших фондів у Відни (К. und k. General-Direсtion der A. h. Fonds, k. k. Hofburg).
Запопадливість за житя. З Калуша пишуть нам: Живе ту міщанка Марія Надраґа, котра показала ся так запопадливою, що вже тепер поставила на кладовищи хрест, якій має стояти на єї гробі по смерти. Напись на хрестї дуже добре виказує мотиви, які спонукали Надраґу до сеї надмірної печаливости. Сю напись наводимо дословно навіть з задержанєм правописи: "Сей крест соружила Марія Надраґа таку місл дїстала аби собі хрест за житя клала а на світї так думала абім тигаром нїкому сї нестала би мінї хрест клав і за мнов турбацію по смерти мав."
Дрібні вісти. Цїсар дарував громадї Дубна в повітї сяніцкім 100 зр. на будову школи. — Оногди виїхало до Америки з Кракова 328 жидівских еміґрантів. — Дня 12 н. ст. вересня відбудесь у Львові у волоскій церкві вінчанє п. Володимира Садовского, окінченого богослова, з панною Емилією Павенцкою. — Дня 8 н. ст. вересня в Честинях під Жовквою відбудесь вінчанє п. Остапа Хомина, окінченого богослова з панною Ольгою Залїтчівною.

02.09.1891

До теми