Відозва Видїлу „Народної Ради“ до всїх Русинів - патріотів в краю.

Підписаний Видїл товариства политич­ного „Народна Рада“ у Львовї — сповняю­чи волю свого першого загального збо­ру членів з дня 2 лютого с. р., — має честь сим прилюдно запросити всїх Русинів-патріотів в краю, мїжь тими і всїх добромислячих членів товариства „Народний Дім у Львовї “, вступати в члени товариства политичного „Народна Ра­да“, так як уже до сего часу многі з П. Т. патріотів наших і членів това­риства „Народний Дім у Львовї“, присту­пили в члени нашого товариства политич­ного.
В имени добра наших интересів на­родних та святого почутя патріотизму і любови до рідної землї, просимо Вас, Ви­сокодостойні патріоти, ставати разом з на­ми під одинокій народний прапор, а чей і для нас — сильних вїрою в будучність, єдностею і дїлом — прийде лучшої долї час!
По мисли §. 4. статутів товариства, членом може бути кождий повнолїтний Ру­син, котрий есть австрійским обивателем, а після §. 7. статутів, члени товариства обовязані суть платити річну вкладку один (1) злр. а. в., як такожь підпирати цїли товариства.
При тій нагодї звертаємо отже увагу на посдїдне і просимо всїх наших Вп. Земляків, щоби не лише ширили межи на­рід гадки підношені нашим товариством, але такожь, щоби о всякій рїчи, що стоїть в звязи з интересами народу руского в якім-небудь взглядї, нам пильно а безсто­ронно зволили доносити.
За Видїл Товариства политичного „На­родна Рада“ у Львовї, дня 14 марта 1888.
Д-р Олександер Огоновскій, голова,  Д-р Кость Левицкій, секретарь.

 

17.03.1888

До теми