В cпpaві 1-го мая в Галичинї

президія ц. к. намістництва видала таке оповіщенє:
Серед аґітації, розвитої в широких кругах робітників промислових і рукодїльничих за демонстраційним святкованєм дня 1 мая с. р., змагають иніціятори і властиві проводирі сего руху надати загаданим демонстраціям вигляд льєґальности.
За-для того значна часть робітників справдї гадає, що робітники мають право святкувати день 1 мая, яко робітницке свято, установлене ними самими, без огляду на заключені умови з даючими роботу і взагалї на відносини робітницкі.
Щоби ухилити се хибне задивлюванє, звертаєсь увагу робітників, а то в их власнім интересї, що самовільне залишенє роботи в дни 1 мая без дозволу даючих роботу, не годить ся з обовязуючими приписами, і що ті робітники, котрі уведені намовою або обіцянками, дадуть намовити ся до зірваня заключених контрактів, стягнуть на себе правні наслїдки такого незаконного поступованя.
Хоч би навіть робітники і их проводирї, відповідно до кількакротно заявлених впевнень, справдї мали щирий намір при святкованю 1 мая не зійти з тїсно законної дороги і уникати старанно всякого конфлікту з властями, то однако не підпадає сумнївови, що робітники не можуть дати певної поруки в згаданім напрямі, бо при розяреню, викликанім в широких кругах попередними аґітаціями, і при передвиджуванім громадженю значнїйших мас людности на певних точках, не легко прийдесь спинити наплив і вдертє елєментів, ненавистних праци, котрі ворожі всякому порядкови надуживають кождої подібної нагоди до каригідних і небезпечних провин.
Стеречи публичний лад і супокій єсть головним обовязком властей, в имени котрого мусїли би они виступити з безоглядною строгостю против кождої провини. Полагаючи однако на досвідній розвазї тутешних робітників і звістнім их замилованю порядку, відкликує ся передо всїм власть до здорового змислу робітників, котрий повинен их повздержати від послуху несовістної аґітації, але заразом перестерігаєсь перед кождим незаконним кроком, а також перед всїлякою участью в яких-небудь, може навіть чужими елєментами викликаних ексцесах, котрі би могли стягнути погубні наслїдки як на самих робітників так і на их родини.
Бaдeнi.

24.04.1890

До теми