◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Зниженє цїни їзди на зелїзницях. З Відня доносять: Генеральна дирекція державних залїзниць виготовила проєкт реформи тариф особових, котрий війде евентуально в житє 1 мая с. р. Проєкт має знизити цїну їзди именно на коротких віддаленях.
Тиф голодовий мав появити ся в городеньскім повітї, в селї Вікнї.
Женщини віденьскі мають вислати петицію до ради державної, щоби женщин допускано до студій университетских.
Крадїж мундурів войскових викрито в станіславівскім маґазинї войсковім. Поліція найшла у тандитяра Ґріммінґера великій склад мундурів войскових артилєрії, піхоти і оборони краєвої, войскове білє і 7 коців. Вислїджено, що ті коци походять з більшої крадежи в шпитали войсковім. Як виявило ся, мундури з маґарину артилєрії крав вояк Іосиф Крижановскій, котрий на вість, що викрито якісь мундури, стрілив до себе з револьверу і тяжко поранив ся. В шпитали признав ся Крижановскій до вини і виявив ще инших спільників до закупна крадених річей.
Єзуїти в Чернівцях. Провінціял Єзуїтів подав просьбу до черновецкого маґістрату, щоби відступив безплатно грунт на пляцю Фердинанда, де загадує побудовати костел і помешканє для монахів Єзуїтів.
Пп. Стан. Щепановскій і Зима набули право копати на Покутю камінне углє на грунтах почавши від Мишина аж до Новоселицї за Рожновом. Они зложили акційне товариство, котрого дирекція знаходить ся в Коломиї під управою п. Зими. П. Щепановскій з компанією відкупив від жидів копальню угля в Новоселици і тепер пійде все рухливійше.
Молоді адвокати Русини. Мабуть ще нї одного року не отворило канцелярій адвокатских тілько Русинів, кілько отворять сего року. Перед місяцем відкрив канцелярію д-р Стефан Федак у Львові, сими днями відкрив адвокатску канцелярію д-р Андрій Чайковскій в Бережанах — незабавом отворить канцелярію, осївши в однім містї на провінції, посол коломийскій д-р Теофіль Окуневскій (перед кількома недїлями зложив уже присягу). Всї три загально знані яко спосібні і совістні правники, а при тім щирі і и дїяльні патріоти рускі. Однакож на тих трех нових адвокатских канцеляріях руских не скінчить ся сего року — до кінця року прибуде ще кілька. В своїм часї мило нам буде подати их до прилюдної відомости Русинів, котрих патріотичним обовязком мусить бути удавати ся у всїх справах до адвокатів руских.

14.03.1890

До теми