Skład Rady miasta Lwowa podczas wojny w 1914 r.

Ilość normalna członków rady miasta 100. Z tego a) wyjechało 44, b) ubyło przez śmierć lub ustąpienie 6. Razem ubyło 50. Pozostało we Lwowie 50 radnych.
Obliczając według klubów:
1) z klubu mieszczańskiego na 41 wyjechało 12; 2) z klubu obywatelskiego na 20 wyjechało 9: 3) z klubu centrum na 7 wyjechało 6; 4) z klubu katolickiego na 6 wyjechało 2; 5) z klubu ludowego na 3 nie wyjechał nikt; 6) z klubu izraelickiego na 17 wyjechało 15.
Z całości rady miasta Lwowa na 94 wyjechało 44, a ubyło przez śmierć łub ustąpienie 6.
I. Wyjechali
1) Z klubu mieszczańskiego (wyjechało 12, zostało 29):
Baczewski Henryk, Dziwiński Placyd, Kotowicz Józef, Lerski Jan, Lewicki Aleksander (we wojsku), Makowicz Michał, Olszewski Józef (we wojsku), Rawski Wincenty, Richtman Karol (we wojsku), Riedl Edmund, Soleski Jan, Zgórski Józef (zrezygnował).
2) Z klubu obywatelskiego (wyjechało 9, zostało 11):
Dr. Adam Ernest (wyjechał z bankiem), Bal Stanisław, dr. Glabiński Stanisław, Kurkowski Stanisław (we wojsku), Moszczyński Jan (wyjechał z dyr. poczty), dr. Pazdro Zbigniew (we wojsku), Szczurkiewicz Leon, Szpondrowski Maksymilian, dr. Szpor Lucjan (we wojsku).
3) Z klubu centrum (wyjechało 6, zostało 1):
Dr. Roger Battaglja. dr. Dwernicki Tadeusz, Piasecki Feliks, Rybicki Tadeusz, Terenkoczy Władysław, Zawojski Michał.
4) Z klubu katolickiego (wyjechało 2, zostało 4): Dr. Przygodzki Janusz, Souper Antoni.
5) Z klubu ludowego (nie wyjechał nikt).
6) Z klubu izraelickiego (wyjechało 15, zostało 2): 
Bader Józef, Beiser Jakób, Blumenfeld Henryk, Dr. Caro Jecheskiel, Chajes Wiktor, Feldstein Herman, Kroch Jakób, Dr. Pisek Wilhelm, Rapaport Maurycy (jyn.), rD. Russman Jerzy, Schaff Marceli, Dr. Sokal Rubin, Weich Aleksander, Wiksel Jakób, Wolich Zygmund. (Prawie wszyscy wyjechali do Wiednia).
II. Zostali:
1. Z Klubu mieszczańskiego (zostało 29). Abrysowski Juijan, Andrzeiowski Marian, Bardasz Ferdynand, Bieniecki Aleksander, Gechulski Władysław, Demeter Michał, Dr. Dylewski Jan, Friedrich Edward, Getritz Aleksander, Halski Walenty, Higler Emil, Hóflinger Tadeusz, Ihnatowicz Jan, Janowicz Krzysztof, Kauczyński Adam, Lewicki Bolesław, Majerski Stanisław, Dr. Obmiński Stanisław, Ohly Ferdynand, Paszkudzki Mieczysław, Dr. Piepes-Poratyński Jan, Dr. Rutowski Tadeusz, Schiriner Józef, Sklepiński Karol, Toepfer Szymon Michał, Wczelak Józef, Włodzimirski Walery, Zgórski Juijan, Dr. Ciesielski Teofil.
2. Z klubu obywatelskiego (zostało 11). Biernacki Konstanty, Dr. Chlamtacz Marceli, Kwiatkowski Romuald, Dr. Michejda Władysław, Dr. Piasecki Eugeniusz, Dr. Pieracki Jan, Dr. Próchnicki Zdzisław, Schneider Adam, Dr. Stahl Leonard, Dr. Starzewski Józef, Toczyski Józef.
3. Z klubu centrum (został 1). Dr. Stesłowicz Władysław.
4. Z klubu katolickiego (zostało 4). Philipp Edmund, Pierożyński Eugenjusz, Ks. Dr. Szydełski Stefan, Dr. Thullie Maksymilian.
5. Z klubu ludowego (zostali wszyscy).
6. Z klubu izraelickiego (zostało 2). Dr. Schleicher Filip, Thom Maksymilian.

23.09.1914

До теми