Декаденція західної демократії

Париж, 21. лютого 1938.
Яку ціль має Гітлєр? Зневтралізувати Фран­цію, так, як це він зробив з Італією, та мати вільні руки для німецької чи територіальної чи політичної і економічної експанзії в середній і східній Европі. Деякі кольоніі повернуться Ні­меччині скорше чи пізніше. Безкровний похід вперед, ведений при байдужности західних де­мократій Совіто-француський пакт це тепер головний атут німецького канцлера. Він вико­ристовує його та каже, що він боронить Европу і світ перед большевизмом. Німецька рука при­сутня від берегів Португалії аж до Китаю і вона не дозволить, щоб в якійнебудь частині світу повстала якась нова філія СССР.
Ми досі у своїх кореспонденціях не писали від себе ні одного коментаря до ситуації, в якій опинилась Франція з своїм совітським пактом, лише переказували провідну лінію всіх часо- писних статтей сьогоднішньої париської преси.
Франція могла мати в цю хвилину обличчя найбільш лицарської нації супроти переможе­ного у великій війні німецького противника. Зона мала нагоду дати добровільно Німеччині все те, шо взяв без її дозволу Гітлєр чи його попередник, та за що Франція не виповіла нім­цям війни. Воєнне відшкодування, якого Німеч­чина не заплатила та якого Франція домагала­ся, — могло залишитись у світовій опінії, як спомин елегантного жесту Франції — дарунком переможця-вірителя переможеному довжникові. Віддача сарської области без плебісциту, від­клик заборони загальної військової бранки у Німеччині чи заборони укріплювати Надренію — всі ці три велитенські внутрішні і закордонні успіхи Гітлєра могли бути моральними успіхами переможця, Франції, але стали її політичними реальними невдачами.
Закордонна політика Франції від хвилини підпису версайського договору мала вигляд скупаря, який негодує і нарікає на довжника, але і не хоче і не має змоги домагатися, щоби він рішуче виконав свої зобовязання. Нині є на­приклад уже всім відомий приказ Гітлера у хви лині вмаршу німецьких військ до Нядренії: ні­мецька армія мала відступити, якщо з лінії Ма­жінота вийшов би назустріч перший францусь­кийй вояк.
*
Димісія Ідена і прихід льорда Галіфакса до Форін Офіс не викликали, очевидна річ, захоплення у Парижі. Ідена вважали у Франції найбільшим при­хильником англьо-француського сердечного порозуміння". З льордом Галіфаксом справа бу­де трудніша.
Він намагатисьме перевести угоду між чо­тирма велико-державами — завести мир поки­що за всяку ціну на Заході. Принцип „збірної забезпеки", ломаний у практиці, мабуть помер у Льондоні і в теорії.
Зрештою Велика Британія переживає тра­гічну спадщину по покійному Мекдональді, що її морально і матеріяльно роззброїв. Сотні мі­ліярдів на зброення кидає тепер Велика Брита­нія, щоб наздігнати озброєних приятелів і про­тивників. Велика Британія потребує часу. Ан­ґлійські кораблі вільно торпедувати на Серед­земному Морі, анґлійського вояка вільно знева­жити на Далекому Сході, — після кожного та­кого акту звичайних перепросин досить і все покищо йде в забуття.
Якщо безсторонньо приглядатися рішучим крокам тотальних держав і цій якійсь політич­ній анемії демократичних держав, то без сумні­ву диктатори записують у свому білянсі щораз нові додатні позиції.
Питання тільки, до якого ступня і часу йти­ме ця декаденція демократій. Очі цілого світу звернені тепер на льондонську крізу та на нову англійську закордонну політику.
Ю. Студинський.

25.02.1938

До теми