Оживлена діяльність Товариства "Лемківщина" в Сяноці.

В неділю 30. квітня ц. р. відбулися Загальні Збори Т-ва "Лемківщина" в Сяноці, що ведуть вже девятий рік музей "Лемківщина" в Сяноці. Зі звіту невтомного голови Т-ва, відомого нашого мистця, проф. Л. Геца, який є душею Т-ва і ввесь свій вільний час пoзa наукою в ґімназії присвячує музеєві, присутні довідалися про прегарний розвиток музею. За 9 років музей призбирав дуже поважну збірку цінних експонатів у таких відділах: 1) книгозбірня — 647 чисел, в тому приросту 54 чисел: 2) загальна збірка — 401 (39); 3) ікони — 164 (—); 4) архів документів — 2.820 (37); 5) архів У.Н.Р. — 232 (22); б) нумізматика — 439 (29); 7) медалі — 46 (7); 8) вишивки — 314 (39); 9) тканини — 139 (2); 10) писанки — 190 (50); 11) українські банкноти — 48 (48); 12) світлини — 309 (44); 13) картки — 86 (36); дуплікати: 14) банкнотів — 1190; 15) нумізматики — 1000. Разом музей мав 8047 експонатів, в тому приросту на 359 чисел.
Т-во має 23 членів і дослідило дотепер 102 села. Згадок у пресі про музей було 75; відвідин у музею 739; касовий дохід Т-ва у діловому році — 444.16 зол. і 2 дол., з того в касі 244.22 зол. і 2 дод. У діловому році присвячено багато часу на консервацію експонатів у таких відділах: іконоґрафіки, тканин, писанок та археольоґії. Проф. Ів. Филипчакові визичив музей до наукової праці п. н. "Шкільництво на Лемківщині" 354 актів.
Зі збірок музею вислано на "Етноґрафічну лемківську виставу" у Львові 109 експонатів, у тому 3 збірки — вишивок, писанок і світлим. Крім цього Управа Музею зібрала на цю виставу 74 експонатів з Межибріддя і 10 з Лупкова та Риманова. На виставу виготовлено теж 56 експонатів прикладного мистецтва (20 типів лемків і 35 вишивок-прикрас).
Музей "Лемківщина" відвідав д-р Яр. Пастернак та м-р Р. Гарасимчук з Н.Т.Ш. і разом з головою Т-ва проф. Л. Ґецом відбули дослідно-наукову подорож до старих мурів на Милюню (археольоґія) і до Риманова (етноґрафія).
Вкінці голова склав в імени Виділу Т-ва щиру подяку п. Ір. Добрянській за жертвенну працю для Музею — над етноґрафією, археольоґією і консервацією експонатів.
Слід згадати, що Т-во "Лемківщина" дістає даром такі наукові видання: Українського Наукового Інституту в Варшаві і часописи: "Наш Лемко", "Неділя", "Життя і Знання", "Наша Батьківщина" та "Рочнік Волиньскі".
Опісля Збори одноголосно признали абсолюторію Виділові за його оживлену діяльність. До нового Виділу ввійшли: проф. Лев Ґец як голова, проф. І. Добрянська — заст. голови, о. проф. С. Венгринович — секретар, проф. Ів. Флюнт — скарбник, м-р В. Бажалук — господар, м-р В. Кліш — бібліотекар, п. П. Венґльовський — збірки. Заступниками стали: п. Марія Кліш і п. Бровар. До Контрольної Комісії ввійшли: п. О. Ванчицька, о. кан. Константинович та О. Мацілянський.

10.05.1939

До теми