"Боротьба з мазепинцями"

"Боротьба з мазепинцями", під таким заголовком уміщено в 13659 числї Нового Времени справозданє з публичних зборів "Западно-русскаго" товариства в Петербурзї. На завершенє видїлу товариства виступили з докладом член петербурської Академії Наук А. Соболевський і "землячок" Д. Вергун. Соболевський говорив на стару тему, що української мови нема, а всї проби сотворити її в Галичинї засуджені на невдачу. Вергун "висьвітлив питанє про нїмецькі замисли на віддїленє України від Росиї". Він казав, що ідея "полїтичного мазепинства" зродила ся в Берлїнї в 90-х роках минулого столїтя підчас цлової війни між Росиєю і Нїмеччиною. Програму свою проголосили "мазепинці" у львівськім соймі в 1890 р. З того часу їх роботу підтримували золотим дощем з Відня й Берлїну. Тому не диво, що "мазепинство" почало зростати в силу. Одначе воно всеж не дуже численне. По обчисленням Вергуна є “мазепинців” у Галичинї й Росиї разом 310.000. Та їх сила полягає не в численности, а в тому, що їх підтримують дві великі держави. Тому треба енерґічно бороти ся проти сеї небезпеки. В дискусії забирав голос між іншим священик Русич, що оповідав про свої вражіня з подорожі до Галичини. 

08.04.1914

До теми