З товариства "Наша кооперация" у Львові. — Суфражетки шаліють. — Елєктричний трамвай в Дрогобичи.

З товариства "Наша кооперация" у Львові. Вибрана на основательних зборах тимчасова Управа товариства "Наша кооперация" у Львові, відбула дня 13. лютого засїданє, на котрім переведено вибір тимчасової президиї і обговорювано ріжні справи, получені з введенєм товариства в житє. Головою товариства вибрано Ілярия Чапельського, на заступників Ярослава Литвиновича і Сидора Кузика, секретарем Андрія Жука, касиєром Ярослава Колтунюка. Канцелярия товариства містить ся на ул. Домінїканській ч. 11. у Львові. По сїй адресї просить ся присилати зголошеня приступленя в члени. Вписове в квотї 2 К можна складати на руки касиєра п. Ярослава Колтунюка в "Днїстрі" особисто або присилати переказами почтовими на книжочку вкладкову товариства "Дністер" у Львові, ч. 9240. Висоту членської вкладки установлять перші загальні збори.
Суфражетки шаліють. Коли 200 весільних гостий в Льондонї зібрало ся на двірци перед відїздом поїзду, щоби поїхати на весїлє лєді Бакстен, приступила якась суфражетка до 67-лїтного льорда Вірдейла і вдарила його гарапом в лице. Льорд упав на землю, суфражетку арештовано. Догадують ся, що вона взяла льорда за одного члена правительства, до котрого льорд дуже подібний.
Елєктричний трамвай в Дрогобичи. Мінїстерство зелїзниць надало Акцийному товариству у Відни на протяг одного року права на веденє технічних передвступних зелїзниць в ціли вибудованя елєктричної зелїзниці в Дрогобичи. Зелїзниця йтиме через ул. Стрийську до ринку, з евентуальним продовженєм її через ринок, ул. Міцкевича і ул. Лішнянською.

20.02.1914

До теми