Нова кровава японсько-совітська сутичка.

В БОЛЬШЕВИЦЬКОМУ НАСВІТЛЕННІ
Пресовий виділї наркому закорд. справ видав комуніуат, який повідомляє, що у пятницю в год. 16. два японсько-манджурські відділення перейшли совітський кордон біля озера Хасан та намагались заняти гору 2 км. на північ від озера, але совітська гранична сторожа прогнала їх.
По обох соторонах є убиті й ранені.
Совітський шарже д'афер у Токіо дістав наказ зложити протест, скидаючи всю вину на Японію.
У ЯПОНСЬКОМУ НАСВІТЛЕННІ.
До Токіо наспіла вістка з Кореї, що у пятницю в год. 14.40 совітський відділ без ніякої причини обстріляв японсько-манджурську граничну станицю 800 метрів від Чанкуфену та перейшов кордон. Після 1-годинної битви японці прогнали большевиків за кордон.
ХІД ІНЦИДЕНТУ.
Команда кореанської армії повідомляє: В пятницю коло 10-ох совітських вояків перейшли совітсько-манджурський кордон на південний захід від Шакаофен та почали будувати укріплення. Японсько-манджурські стежі прогнали їх, опісля відступили на дальші горбки, щоб оминути дальших ускладнень.
Пополудні большевики дістали поміч і перейшли до наступу, та японці відбили його. Японсько-манджурські частини стоять тепер проти совітських.
ПОЛОЖЕННЯ НА СОВІТСЬКО-МАНДЖУРСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ ПОВАЖНЕ.
Як стверджує Домеї, японські військові кола вважають ситуацію поважною з огляду на вчорашній граничний інцидент. Японське командування проявило чимало терпеливости й холоднокровности супроти совітської окупації гори Чанкуфен. Японці шукали мирної розвязки справи, але мабуть большевики зрозуміли це як слабість, бо знову нарушили манджурський кордон.

31.07.1938

До теми