Румунський уряд перепустить через свою територію совітські транспорти літаків і муніції до Чехословаччини.

Як твердить льондонський „Сандей Таймс", румунський король Карло запевнив Чехословаччину, що на випадок німецького нападу на неї Румунія дозволить на перелет совітських літаків понад своєю територією та на транспорти совітської муніції через Румунію.

Тимчасовий шеф румунського міністерства освіти усунув ґенерального секретаря і двох директорів департаментів міністерства, 86 інспекторів та 6 університетських і 24 ґімназійних професорів, заанґажованих у розвязаній Залізній Ґвардії.

11.07.1938

До теми