Вільна Україна 27.11.1940
Вільна Україна 26.11.1940
Вільна Україна 24.11.1940
Вільна Україна 23.11.1940
Вільна Україна 21.11.1940
Вільна Україна 20.11.1940
Краківські вісті 19.11.1940
Вільна Україна 19.11.1940
Краківські вісті 17.11.1940
Вільна Україна 17.11.1940
25.09.1938
Часопис для українських ремісників. — Масові транспорти золота до Швайцарії. — Знаменна заборона. — Велика пожежа. — Кара смерти. — Льотерия на владження Олімпіяди.

Часопис для українських ремісників. Від 1 жовтня буде появлятися місячник п. н. “Новітній Ремісник". Видавцем є Т-во „Праця". Українські ремісники не мали досі своєї окремої трибуни і користали з „Торговлі і Промислу”, де від кількох місяців постійно друковали частину матеріялу для ремісників.
Масові транспорти золота до Швайцарії. В останніх днях осіло на летовищі в Базель 8 літаків, які привезли скрині зі 12 тонами золота з одного з анґлійських банків, вартости 600 міліонів швейцарських франків. Транспорти золота перевезли з Базель до Берна і склали в сейфах швейцарського національного банку. Це найбільша дотепер пересилка золота повітряним шляхом.
Знаменна заборона. Дирекція італійського радія заборонила всім радіостаціям надавати авдиції з плит, награних з жидівськими артистами. Ця заборона торкається теж музичних творів жидівських композиторів.
Велика пожежа знищила на днях у Ковні великі склади совітських товарів фірми Лєтукіс, що є совітським підприємством у Ковні. В рятунковій акції взяли участь пожежна сторожа і військо. Шкода сягає 200.000 літів. У Ковні кружляють поголоски, що вогонь підложено під склади совітських товарів. Поліція веде слідство.
Кару смерти передбачує новеля до карного кодексу, що її оголосив румунський уряд. Новеля передбачує кару смерти: за атентат на короля або члена династії, достойника чужої держави, члена румунського уряду, членів коронної ради та резидентів, грабункове вбивство і вбивство на політичному тлі. Кару смерти виконуватимуть через розстріл.
Льотерия на владження Олімпіяди. У Гельсинґфорсі відбулося засідання фінляндського олімпійського комітету під проводом міністра внутрішніх справ Кехонена. На цьому засіданні рішене зорґанізувати грошеву льотерию, якої дохід призначений на владження Олімпіяди в Гельсинґфорсі. Технічні видатки на гладження Олімпійських Ігрищ сягатимуть понад 7 міліонів фінляндських марок.